Regressie

Bij deze behandeling wordt teruggegaan naar een situatie in het verleden om bij de oorzaak te komen die het probleem in het huidige leven veroorzaakt. Door deze situatie op een bevrijdende manier te herbeleven kan dit alsnog verwerkt worden en tot nieuwe inzichten leiden. Vaak komt men uit bij zogenaamde innerlijke kinderen die iets ervaren hebben wat niet juist is verwerkt of is weggestopt waardoor de volwassene nog altijd met bepaalde blokkades rondloopt maar eigenlijk geen idee heeft waar dit vandaan komt. Maar ook tijdens en voor de geboorte kunnen er al invloeden bij het kind gekomen zijn die onbewust invloed hebben op het verloop van je leven.

Bij deze behandeling wordt gebruikt gemaakt van trance en daarbij blijf je volledig bewust van jezelf en je omgeving. Trance is nodig om bij het onbewuste (slapende) deel te komen en daardoor is het mogelijk om naar die ervaringen te gaan die zijn “weggestopt” of onderdrukt. Door gericht vragen te stellen over het probleem en daarbij de emotionele en lichamelijke kanten hiervan op te roepen ontstaat er een trance. Dit is te vergelijken met het luisteren naar muziek, als je daar in opgaat ontstaat er ook een soort trance, maar je blijft je wel bewust van je omgeving.


Het verloop van een sessie. Er zal een kort voorgesprek plaatsvinden waarin wordt gevraagd naar de klacht. Hier zullen een aantal gerichte vragen worden gesteld waarmee de sessie wordt ingegaan. De sessie zelf zal gemiddeld een anderhalf tot twee uur in beslag nemen. Daarna vind nog een kort nagesprek plaats waarbij je ook de kans krijgt om op een rustige wijze de sessie in te laten werken.

Deze behandeling is onder andere goed toepasbaar bij:

Rouwverwerking, verlies, geen afscheid kunnen nemen van een dierbare

Nawerking van een ongeval

Aanhoudend of plotseling opkomend verdriet en/of boosheid

Angsten, bv. faalangst, angst voor de dood, paniekaanvallen

Moeilijk verklaarbare of wisselend stemmingen

Onverklaarbare lichamelijke klachten

Nawerking van seksueel misbruik

Een gevoel nergens bij te horen

Moeite om voor jezelf op te komen

Inprentingen, zoals “je kunt niets”, “je bent niets waard”

Relatieproblemen met partner, kind, familie, vrienden, collega’s, enz.

Moeilijk keuzes kunnen maken

Recensies:

Reacties zijn gesloten.