Veel gestelde vragen over Regressie

Voor Wie? 

DCF 1.0

Iedereen met een gezond verstand, die bereid is naar een oplossing te zoeken en de verantwoording te nemen voor zijn/haar eigen leven, kan regressie ondergaan. Het is niet noodzakelijk om een specifieke klacht te hebben, het kan ook zijn dat je graag inzicht wil krijgen in je persoonlijke groei of bewustwordingsproces. Regelmatig hoor ik mensen vertellen dat ze spontaan beelden krijgen, bijvoorbeeld tijdens een meditatie, van vroegere ervaringen of vorige levens. Ook dit kan een goed uitgangspunt zijn voor een sessie.

Wanneer?

Op het moment dat je besluit om aan jezelf te werken, of omdat je het beu bent steeds in dezelfde problematiek vast te lopen, of als je het gevoel hebt om maar niet bij de kern of oorzaak te kunnen komen van datgene waar je last van hebt, of omdat je een gezonde nieuwsgierigheid hebt naar meer inzicht in je leven, dan kan regressie uitkomst bieden.

Deze therapie kan ook worden toegepast als je reeds een andere behandeling ondergaat, maar op een blokkade stuit die je graag verder wilt onderzoeken om tot een oplossing te komen. In zo’n situatie kan je het zien als een aanvulling op de bestaande behandeling.

Welke symptomen?

Onzekerheid – fysieke klachten zonder aanwijsbare oorzaak – overgevoeligheid – onbegrepen angsten – relatieproblemen – gebrek aan zelfvertrouwen –  eenzaamheid – onverwerkte rouw –  in de steek gelaten voelen –  boosheid – je ergens schuldig over voelen – verdriet – overtuigingen en/of inprentingen die je in de weg zitten – of gewoon niet lekker in je vel zitten

Dit is slechts een greep van mogelijke ongemakken of problemen waar je last van kan hebben.

Hoeveel sessies?

Regressie is een snelwerkende therapie waarbij je direct naar de oorzaak van je probleem wordt gebracht. Hierdoor kan in korte tijd al veel worden bereikt. Gemiddeld kan worden volstaan met 2 à 3 sessies, waarmee al veel resultaat kan worden behaald.

Een en ander is wel afhankelijk van de aard van de klachten. Het kan zijn dat er veel is gebeurd in je huidig leven waar de nodige aandacht aan moet worden besteed. In dat geval zullen er wat meer sessies volgen. Na 1 of 2 sessies zal al snel duidelijk worden hoeveel sessies er nodig zullen zijn, voor zover het dan nog niet is opgelost.

Wat is trance?

Door middel van het opvragen van een emotie en een lading die opkomt in het lichaam ga je je focussen op het probleem waardoor er vanzelf een soort trance ontstaat. Bij trance ga je naar een natuurlijke toestand van verdiept bewustzijn, maar tegelijkertijd blijf je in het hier en nu. Je kan dit vergelijken met het aandachtig luisteren naar muziek of het lezen van een boek. Je kan daar helemaal in opgaan maar je blijft je wel bewust van je omgeving.

Zijn er risico’s?

Af en toe worden mij verhalen verteld over minder prettige of vreemde ervaringen met regressie. Mijn vraag is dan altijd of ze bij een goed opgeleide behandelaar zijn geweest. Dit is wel van essentieel belang. Als iemand is opgeleid bij Tasso of de SRN kan je er gerust heengaan. In de praktijk komt het erop neer dat wanneer je goed wordt begeleid in een sessie en deze goed wordt afgrond dit geen nadelige gevolgen heeft.

Goed opgeleide behandelaren zijn onder andere terug te vinden op de site van de NVRT.

Geloven in reïncarnatie?

Dit is geen vereiste. Niet iedereen gaat terug naar een vorig leven, zeker niet als er nog veel uitgewerkt moet worden in het huidig leven. Wel belangrijk is om je open te stellen voor de beelden en informatie die tot je komen. Er kunnen bijvoorbeeld beelden opkomen die niet direct te relateren zijn aan dit leven. Het is niet onwaarschijnlijk dat het dan hier om hele oude herinneringen gaat. Deze kunnen nog doorwerken in het huidige leven en nog overlast veroorzaken.

Reacties zijn gesloten.