Vorige Levens

Bij regressie wordt er teruggegaan naar de oorzaak van een klacht c.q. probleem.

Tijdens dat teruggaan kan het gebeuren dat je teruggaat naar een andere tijd, cultuur of land wat niet direct herkenbaar is in dit leven.

Door gerichte vragen te stellen kan duidelijk worden dat we dan te maken hebben met een vorig leven.

Op zich niet zo vreemd als je je realiseert dat herinneringen aan vorige levens in ons onderbewustzijn liggen opgeslagen. Dat is nu precies de plaats waar je naartoe gaat als je op zoek gaat naar de oorsprong van de reden waar je in je huidig leven last van hebt.

Enkele voorbeelden van ervaringen uit vorige levens die je parten kunnen spelen zijn:

  • Onverwerkte sterfervaringen                        welcome back
  • Rang- en standsverschil
  • Moeten vluchten
  • Onafgewerkt Karma
  • Rouwproces niet af kunnen maken
  • Verliezen van een gevecht
  • Ondergang van een beschaving

Regelmatig wordt me de vraag gesteld of je moet geloven in reïncarnatie. Daar kan ik heel kort in zijn: Nee. Het heeft niets met geloven te maken, als een vorig leven opkomt gebeurt dit meestal spontaan. Maar het kan ook gebeuren dat iemand al lang met het gevoel rondloopt dat iets met een vorig leven te maken heeft en dan manifesteert zich dat vanzelf.

De ladingen die opkomen worden behandeld gelijk als in een huidig leven. Door de situatie te laten herbeleven, hetzij in afgezwakte vorm, komt er inzicht en uiteindelijk zal dit tot een bevrijding uit de situatie leiden. Als gevolg hiervan zullen de symptomen afnemen.

Laatst werd me gevraagd of het noodzakelijk is om een probleem te hebben om terug te gaan naar een vorig leven. Dit is geen vereiste, nieuwsgierigheid kan ook aanleiding zijn om een vorig leven te verkennen. Ook dan zal er toch een bepaald inzicht komen wat toepasbaar is in het huidig leven.

Een andere drijfveer om een vorig leven te exploreren kan zijn dat je bijvoorbeeld in dit leven de moed mist iets te ondernemen. Dan kan je naar een zogenaamd krachtleven toegaan om te ervaren hoe het toen wel is gelukt. Die ervaring kan je helpen in je huidig leven.

Bovenstaand zal duidelijk maken dat regressie op meerdere manieren toegepast kan worden en er niet altijd een duidelijk omschreven probleem hoeft te zijn.

Reacties zijn gesloten.